×
Wyszukaj w serwisie

Petycje 2022

REJESTR PETYCJI 2022 R.

.

Numer

petycji

Data

złożenia

Przedmiot petycji

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję*

Podmiot rozpatrujący petycję

Przekazanie według właściwości

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji

Sposób rozpatrzenia

Opinię zasięgane
w sprawie petycji

1.

16-02-2022

PDFPETYCJA OR.152.1.2022.pdf

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece

Rada Gminy

PDFPismo o przekazaniu petycji z dnia 16 lutego 2022 r.-sig.pdf
PDFUchwała Nr XXXI_229_22 w sprawie przekazania petycji według właściwości.pdf

 

 

 
2. 04-03-2022

 

Cech Zdunów Polskich Rada Gminy PDFPismo o przekazaniu petycji z dnia 4 marca 2022 r.-sig.pdf      
3. 04-05-2022 Inicjatywa - Zmieniamy Gminy na Lepsze - Poprawa Efektywności Energetycznej i Dywersyfikacja - Troską nas Wszystkich

Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o.o.

Wójt Gminy   Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFOdpowiedź na petycję z dnia 4 maja 2022 r.-sig.pdf  
4. 24-06-2022 PDFPETYCJA OR.152.4.2022.pdf Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece Wójt Gminy   Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDFOdpowiedź na petycję z dnia 23 czerwca 2022 r.-sig.pdf

 
5. 08-07-2022 Inicjatywa Zmieniajmy Gminy na Lepsze Wójt Gminy   Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDFOdpowiedź na petycję z dnia 8 lipca 2022 r.-sig.pdf

PDFPostępowanie z odpadami EPS (styropianu).pdf

PDFInfografika PSPS.pdf

 
6. 01-08-2022 PDFPETYCJA OR.152.6.2022.pdf Patryk Janusz Król Rada Gminy   Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    
 

 

*składający petycję może wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana.


Piotr Pyka
Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta Gminy


Liczba wyświetleń podstrony: 585