×
Wyszukaj w serwisie

Informacje pomocne przy określaniu zdolności kredytowej Gminy Jemielnica w związku z przetargiem na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości maksymalnej 2 600 000 PLN.

 

 1. PDFKserokopia Decyzji w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej.pdf
 2. PDFKserokopia Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.pdf
 3. PDFOpinia RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 r..pdf
 4. PDFOpinia RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2012 r..pdf
 5. PDFOpinia RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gmine Jemielnica.pdf
 6. PDFOpinia RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf
 7. PDFOpinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok.pdf
 8. PDFOpinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o WPF na 2012 r..pdf
 9. PDFOpinia RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu Gminy za 2010 r..pdf
 10. PDFOpinia RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2011 r..pdf
 11. PDFRb-27S za okres od początku roku do dnia 30.06.2012 r..pdf
 12. PDFRb-27S za okres od początku roku do dnia 31.12.2009 r..pdf
 13. PDFRb-27S za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 r..pdf
 14. PDFRb-27S za okres od początku roku do dnia 31.12.2011 r..pdf
 15. PDFRb-28S za okres od początku roku do dnia 30.06.2012 r..pdf
 16. PDFRb-28S za okres od początku roku do dnia 31.12.2009 r..pdf
 17. PDFRb-28S za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 r..pdf
 18. PDFRb-28S za okres od początku roku do dnia 31.12.2011 r..pdf
 19. PDFRb-N według stanu na dzień 30.06.2012 r..pdf
 20. PDFRb-N według stanu na dzień 31.12.2009 r..pdf
 21. PDFRb-N według stanu na dzień 31.12.2010 r..pdf
 22. PDFRb-N według stanu na dzień 31.12.2011 r..pdf
 23. PDFRb-NDS do dnia 30.06.2012 r..pdf
 24. PDFRb-NDS do dnia 31.12.2009 r..pdf
 25. PDFRb-NDS do dnia 31.12.2010 r..pdf
 26. PDFRB-NDS do dnia 31.12.2011 r..pdf
 27. PDFRb-PDP na koniec 2008 r..pdf
 28. PDFRb-PDP na koniec 2009 r..pdf
 29. PDFRb-PDP na koniec 2010 r..pdf
 30. PDFRb-PDP na koniec 2011 r..pdf
 31. PDFRb-UN według stanu na dzień 31.12.2010 r..pdf
 32. PDFRb-UN według stanu na dzień 31.12.2011 r..pdf
 33. PDFRb-UZ według stanu na dzień 31.12.2010 r..pdf
 34. PDFRb-UZ według stanu na dzień 31.12.2011 r..pdf
 35. PDFRb-Z według stanu na dzień 31.12.2009 r..pdf
 36. PDFRb-Z według stanu na dzień 31.12.2010 r..pdf
 37. PDFRb-Z według stanu na dzień 30.06.2012 r..pdf
 38. PDFRb-Z według stanu na dzień 31.12.2011 r..pdf
 39. PDFUchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy.pdf
 40. PDFUchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
 41. PDFZaświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek ZUS.pdf
 42. PDFZaświadczenie o niezaleganiu w podatkach - Gmina.pdf
 43. PDFZaświadczenie o niezaleganiu w podatkach - Urząd Gminy.pdf
 44. PDFZaświadczenie o wyborze Wójta.pdf
 45. PDFZobowiązania finansowe gminy na dzień 30.06.2012 r..pdf
 46. PDFOpinia RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Jemielnica za I półrocze 2012 r..pdf
 47. PDFRb-27S za III kw. 2012 r..pdf
 48. PDFRb-28S za III kw. 2012 r..pdf
 49. PDFRb-N za III kw. 2012 r..pdf
 50. PDFRb-NDS za III kw. 2012 r..pdf
 51. PDFRb-Z za III kw. 2012 r..pdf

Liczba wyświetleń podstrony: 30662